Looking for the latest Pinoy movies and TV? It's all here!
^
Santino finds a new friend in Libay.
CASTVIEW ALL

EPISODE LIST

May Bukas Pa

OVERVIEW

Meet Santino, a young orphan boy who is raised by priests. Santino has a supernatural friend named "Bro." Samahan sina Santino at Bro sa kanilang pagtulong sa mga taong nanganagilangan. Patunay rin si Santino at Bro na kahit sa gitna ng malubhang problema ay mayroong pag-asa.

GENRE

Drama Fantasy Family

CAST

Show RATINGS / COMMENTS

View 16 Reviews

REVIEWS