Looking for the latest Pinoy movies and TV? It's all here!
^
Episode 580 of 622 | October 02, 2014 | 30m

EPISODE LIST

EPISODE OVERVIEW

Mang Anastacio (Carlos Salazar) asks for Manang Fe's (Gloria Sevilla) hand in marriage. Ibibigay na ba ni Manang Fe ang pinakamatamis niyang "oo" para sa lalaking pinakamamahal niya?

MORE BE CAREFUL WITH MY HEART REWIND

REVIEWS