Looking for the latest Pinoy movies and TV? It's all here!
^
PREVIEW

Apoy Sa Dagat

Episode 70 of 103 | May 21, 2013 | 22m

EPISODE LIST

EPISODE OVERVIEW

Patutunayan na ni Ruben ang tindi ng kaniyang pag-ibig.

REVIEWS