Dugong Buhay

Dugong Buhay - Episodes

Can Simon take the life of Victor, who has always known him as his real father?
Mas mananaig ba ang damdamin ng isang ama o sasabog na ba ang galit ni Simon laban...
As Victor meets Simon, will he face the man that he has always known as his father...
Muling matitikman ng mga De Lara ang paghihiganti ng mga sakada.
Maghahanap ng bagong kakampi si Simon.
Enrique now faces Victor, not as an enemy, but as his real son.
Can Victor accept Enrique as his real father?
Paano matatanggap ng mga De Lara ang katotohanang matutuklasan ni Enrique?
Can Isabel still fix a relationship that has been destroyed by so much anger?
Natupad na ang inaasam na paghihiganti ni Simon.
Simon poisons Victor's mind again.
Enrique wants his own son dead.
Mas lumalakas ang kutob ni Isabel tungkol sa kanyang nawawalang anak.
Sa kulungan mas mapapalapit si Victor sa katotohanan.
Makakapagsimula pa nga ba si Victor kasama ang kanyang magiging pamilya?
Mahuhulog ba sa patibong ni Simon si Rafael?
Ano ang naghihintay kay Victor at Sandy sa Mindoro?
Pasisilabin ni Simon ang galit ni Rafael.
Enrique and Victor can change for the women that they love. But Simon will make sure...
Kaya bang hilahin ni Sandy si Victor na magbagong-buhay.
load past episodes?
Date Aired: April 7, 2013
No. of Episodes: 125

[ADISORY: THIS PROGRAM'S JULY 22 EPISODE HAS BEEN PREEMPTED DUE TO SPECIAL PROGRAMMING] Victor was honed to become the ultimate weapon of revenge against the De Lara clan. But as he immerses in their world, his mission becomes unclear and he finds a family in the arms of his enemies. Sa mundong puno ng paghihiganti, sino ang tunay na kaaway at sino ang tunay na pamilya?

Cast: Ejay Falcon

Dugong Buhay - Ratings And Reviews