Kabayan Tambayan

Kabayan Tambayan - Episodes

Pinakamasaya, Pinakamakulit at Pinakapoging show ng TFC... KABAYAN TAMBAYAN!
Pinakamasaya, Pinakamakulit at Pinakapoging show ng TFC... KABAYAN TAMBAYAN!
Pinakamasaya, Pinakamakulit at Pinakapoging show ng TFC... KABAYAN TAMBAYAN!
Pinakamasaya, Pinakamakulit at Pinakapoging show ng TFC... KABAYAN TAMBAYAN!
Pinakamasaya, Pinakamakulit at Pinakapoging show ng TFC... KABAYAN TAMBAYAN!
Pinakamasaya, Pinakamakulit at Pinakapoging show ng TFC... KABAYAN TAMBAYAN!
Pinakamasaya, Pinakamakulit at Pinakapoging show ng TFC... KABAYAN TAMBAYAN!
Pinakamasaya, Pinakamakulit at Pinakapoging show ng TFC... KABAYAN TAMBAYAN!
Pinakamasaya, Pinakamakulit at Pinakapoging show ng TFC... KABAYAN TAMBAYAN!
Pinakamasaya, Pinakamakulit at Pinakapoging show ng TFC... KABAYAN TAMBAYAN!
Pinakamasaya, Pinakamakulit at Pinakapoging show ng TFC... KABAYAN TAMBAYAN!
Pinakamasaya, Pinakamakulit at Pinakapoging show ng TFC... KABAYAN TAMBAYAN!
Pinakamasaya, Pinakamakulit at Pinakapoging show ng TFC... KABAYAN TAMBAYAN!
Pinakamasaya, Pinakamakulit at Pinakapoging show ng TFC... KABAYAN TAMBAYAN!
Pinakamasaya, Pinakamakulit at Pinakapoging show ng TFC... KABAYAN TAMBAYAN!
Pinakamasaya, Pinakamakulit at Pinakapoging show ng TFC... KABAYAN TAMBAYAN!
Pinakamasaya, Pinakamakulit at Pinakapoging show ng TFC... KABAYAN TAMBAYAN!
Pinakamasaya, Pinakamakulit at Pinakapoging show ng TFC... KABAYAN TAMBAYAN!
Pinakamasaya, Pinakamakulit at Pinakapoging show ng TFC... KABAYAN TAMBAYAN!
Pinakamasaya, Pinakamakulit at Pinakapoging show ng TFC... KABAYAN TAMBAYAN!
load past episodes?
Date Aired: July 1, 2012
No. of Episodes: 55

(This program is available until March 1, 2014) Bawal ang mainip, bawal ang malungkot, dahil may bago na kayong mapaglilibangan. Join the Pinoy YouTube sensation Cardio Boys in a show filled with fun, laughter and adlibs that will surely make your day.

Kabayan Tambayan - Ratings And Reviews